Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
CYCLOPENTANE S46110 
CYCLOPENTANE S46110 
EXXSOL PENTANE 100307800 
EXXSOL PENTANE 100307800 
NATRIUMKLORITT LØSNING101061 
Silicon Dioxide Novacite 200305308