Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
COPPER NORDOX6725 
EQUS INSEKTS- OCH MJÖLDAGG STOP302750 
MICOBOR43700 
NORDOX 75 WG87100 
WIL-DEW32230