Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Antifrost617155 
ANTIFROST314467 
ANTIFROST NATUR314958 
DIETYLEGLYCOL20141 
DOW CORNING Q1-6083 ANTIFREEZ ADDITIVE32953 
Frostbeskytter616980 
FROSTVÆSKE 36-1787, 36-178359730 
GLYSANTIN G 30-7156615 
Havoline XLC CONCENTRATE56945 
HEYDI FROST KF311083 
IDD Target319876 
MEG/Vann 80/20319947 
METANOL19982 
MONOETLYLENGLYKOL19983 
Orion 245607579 
T-FRYSSKYDD58739 
TRIETHYLENE GLYCOL (TEG)20142 
Wabcothyl314363 
WATER WETTER313942 
WEBER ANTIFROST85551