Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
2-propanol- 
Antifrost602927 
ANTIFROST314467 
ANTIFROST NATUR314958 
Blå IPA- 
blå isopropanol- 
BLÅRENS- 
BLÅRENS2205 
DIETYLEGLYCOL20141 
DOW CORNING Q1-6083 ANTIFREEZ ADDITIVE32953 
FROSTVÆSKE 36-1787, 36-178359730 
GLYSANTIN G 30-7156615 
Havoline XLC CONCENTRATE56945 
HEYDI FROST KF311083 
IDD Target319876 
IPA- 
Isopropylalkohol- 
MEG/Vann 80/20319947 
METANOL19982 
MONOETLYLENGLYKOL19983 
Orion 245607579 
T-FRYSSKYDD58739 
TRIETHYLENE GLYCOL (TEG)20142 
Wabcothyl314363 
WATER WETTER313942 
WEBER ANTIFROST85551