Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AMBERLITE™ IRN78 Resin603757 
AW Hyflo Supercel NF304439 
AW Hyflo Supercel NF304439 
CELITE 54543407 
DICALITE29860 
MB-108P602939 
Sorbalit313894 
Walhalla-Dioxorb325806