Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Hjelp til søking

Oppgi et helt eller delvis navn på det kjemiske produktet eller den leverandøren du ønsker informasjon om. Du kan bruke * for å matche et eller flere tegn i navnet. Eventuelt kan du angi produktets deklarasjonsnummer hos Miljødirektoratet produktregisteret. Kilde: Miljødirektoratet produktregisteret.

Bla gjennom produkter

Kjemiske produkter deklarert til Miljødirektoratet produktregisteret har informasjon om de vanligste typene bruk og bransjene som benytter dem. Du kan bla gjennom etter produkttyper, bransjer, CLP faresetninger eller risikosetninger under. Oppdelingen følger internasjonale standarder for gruppering med angitt UCN kode for produkttyper og SIC kode for bransjer. I listene vil det framgå hvilke produkter som er miljømerket hvis leverandøren har oppdatert dette i PIB. Samme produkt kan være listet flere steder. Antall produkter i hver gruppe er angitt i parantes.

 

     

Deklarasjonsdataene fra produktregisteret i Miljødirektoratet er sist oppdatert 05-04-2018.Databladsøk hos systemleverandør

Velg produkttype (eventuelt bransje, faresetning eller risikosetning)

Du kan også finne frem til et produkt gjennom å navigere fra toppnivå av produkttyper, bransjer eller risikosetninger. Hjelp

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

B

D

E

 • Ekspansjonsmidler - stoffer og produkter som utvidere seg under gitt forhold/betingelser. (12)
 • Ekstraksjonsmidler - stoffer og produkter som trekker ut en bestanddel av en stoffblanding. (13)
 • Elektrolytter - stoffer og produkter som som spaltes i ioner ved elektrolyse, -løsning som inneholder positive og negative ioner. (12)

  Se også: Se også G05: Galvanotekniske produkter, M15: Metalloverflatebehandlingsmidler

 • Emulsjonshindrende midler - stoffer og produkter som hindre emulsjon av en væske. (Emulsjon er en blanding av to væsker hvor den ene er finfordelt, men ikke løst i den andre). (98)

  Se også: Se også O25: Overflateaktive produkter, V15: Viskositetsendrende midler

 • EP-tilsettinger (extreme pressure) - stoffer og produkter som f.eks. smøreolje/fett (høytrykktilsetninger). (2)

  Se også: Se også S45: Smøremidler

F

G

H

I

K

L

M

O

P

R

S

T

V